Back2Work

Burn out 

Help uzelf of uw medewerker van burn out klachten af.

Het programma Back2Work™ helpt u of uw medewerker bij burn out herstel. Zo kan u of uw medewerker binnen zes weken weer aan het werk zijn. Back2Work is een compact behandelprogramma speciaal ontwikkeld voor ZZP’ers, ondernemers en medewerkers.

 • In zes weken resultaat

 • Deelnemer houdt contact met zijn werk/netwerk

 • Uitstekende resultaten tegen vaste lage kosten

Het Back2Work behandelprogramma helpt u en uw medewerkers van burn out klachten af.

Allereerst wordt gekeken waarom iemand vastloopt in zijn of haar leven. Wat speelt er nu? Wat motiveert? Van daaruit wordt verder gewerkt aan gewenst gedrag en grip op de eigen toekomst. Back2Work werkt met beeld: foto’s en afbeeldingen. Mensen vinden het vaak moeilijk om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Back2Work kent een positieve benadering:

 • Wat zijn positieve herinneringen en gedachten?

 • Wat zijn je talenten?

 • Waar word je blij van?

 • Waar ben je goed in?

Het programma bestaat uit zowel online modules als face-to-face-sessies. Deze combinatie geeft het beste effect. 

Back2Work werkt aan twee doelen

Doel 1: De deelnemer krijgt (weer) grip en regie op eigen leven en de toekomst.
Doel 2: De behandeling helpt u of uw medewerker om zo snel mogelijk weer terug aan het werk te gaan en verdere uitval uit het werk te voorkomen. Tijdens de hele behandeling houdt de deelnemer contact met de werkvloer/netwerk.

Waarom is het belangrijk om burn out klachten direct aan te pakken?

Burn out klachten zorgen voor veel uitval op het werk. In de afgelopen vijf jaar heeft 1 op de 6 MKB-bedrijven of ZZP’ers hiermee te maken gehad. Dit heeft natuurlijk veel impact op het totale leven van u of uw medewerker. Het heeft ook gevolgen voor veel van uw bedrijfsprocessen zoals administratieve rompslomp, werkdrukverhoging, minder productiviteit, wegvallen van kennis en expertise en niet onbelangrijk: hoe zorgt u ervoor dat uw klant hiervan niet de dupe wordt? Iedereen heeft dus belang bij snel herstel van de burn out klachten. Het Back2Work-behandelprogramma helpt hierbij.

 

Hoe werkt het

Als werkgever of ZZP’er vult u het formulier in met uw bedrijfsgegevens.

 1. Binnen één werkdag nemen we contact op om een intake in te plannen.  

 2. Na de intake ontvangt u binnen 3 tot 5 werkdagen een voorstel op maat. 

 3. Na uw akkoord start de behandeling in de praktijk van de psycholoog of een locatie naar voorkeur van u of uw medewerker, daar waar het goed voelt. 

 4. Na 6 weken ronden we het B2W programma af. Resultaat Psychologen blijven beschikbaar én bereikbaar voor zowel u als uw medewerker. 

 5. U ontvangt de factuur. 

Wat is het effect van Back2Work?

Door onze fotomethode komt er zeer snel inzicht en door gebruik te maken van de (plan)methode is er snel een oplossingsroute. De deelnemer ontwikkelt meer zelfkennis, leert zelf doelen stellen en deze te realiseren. Hij of zij werkt in zes weken aan een persoonlijke routekaart naar succesvol (weer) werken. Deze werkwijze geeft snel resultaat en heeft zich inmiddels ruim meer dan 3000 keer bewezen in de praktijk.

 

Back2Work helpt mee om u of uw medewerker(s) duurzamer inzetbaar te maken. Want een duurzaam inzetbaar mens is vitaal, productief en gemotiveerd een werkend leven lang.

Wat levert het op?

Een deelnemer die niet werkt kost u gemiddeld € 1.275,- per week, voor ZZP’ers en ondernemers is het een veelvoud daarvan. Gemiddeld duren burn out klachten 6 tot 9 maanden. U of uw medewerker is dan niet of slechts deels aan het werk. Hoe eerder u of uw medewerker weer aan het werk is des te minder geld het u kost. Een burn-out overall waar te weinig aandacht voor is kost gemiddeld € 190.000,- .

Moet de oorzaak van de burn out klachten werk-gerelateerd zijn?


De oorzaak van de klachten hoeft niet werk-gerelateerd te zijn. We behandelen ook medewerkers met privéproblematiek.


Het Back2Work behandelprogramma van week tot week:

Kennismaking en intakegesprek

De psycholoog bespreekt de gewenste verbetering. Deelnemer en coach maken samen een plan van aanpak en plannen alle afspraken in. Ter voorbereiding op het behandelprogramma krijgt de deelnemer alvast wat oefeningen als huiswerk mee naar huis.

Sessie 1 Werkzame gedragsschema’s

Tijdens deze eerste sessie gaat de deelnemer met het ‘huiswerk’ aan de slag. Samen met de psycholoog maakt de deelnemer een gedragsschema. Dit geeft goed inzicht in de echte talenten en motivatie die zijn opgebouwd in de eerste 12 jaar van het leven.

Sessie 2 Creatieve kijk op de toekomst

De deelnemer verdiept zich tijdens de tweede sessie in het verleden en toekomst en kiest daarbij een passende afbeelding / foto. Voor de toelichting bij dit gekozen beeld is veel aandacht. Zo ontstaat een eerste voorzichtige omschrijving van privé- en werktoekomst. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden!

 

Sessie 3 Grip op de toekomst

De deelnemer omschrijft de gewenste privé- en werktoekomst in maximaal één zin. Dit geeft moed en stimuleert de deelnemer om naar de toekomst toe te werken. Met omdenken formuleer je 20 inspirerende bouwstenen. Ook persoonlijke en werkdoelen komen tijdens deze sessie aan bod. De deelnemer bespreekt deze doelen zowel thuis, in zijn netwerk en/of op het werk.

Sessie 4 Succesvolle strategieën

De deelnemer is nu klaar voor het waarmaken van zijn/haar doelstellingen. Het gedragsschema uit sessie één komt er weer bij. In combinatie met succesvol gedrag leidt dit tot het waarmaken van de doelstellingen.

Sessie 5 Doelstellingen en activiteiten

Tijdens de vijfde sessie maakt de deelnemer samen met de psycholoog een stappenplan per doelstelling. Hierin staat omschreven wat de deelnemer zelf kan en waar hulp bij nodig is. 

Sessie 6 Presentatie en kick off

Er is hard gewerkt aan grip op de toekomst en het is gelukt! Tijdens de sessie bepaalt de deelnemer met hulp van de psycholoog de route en worden de wensen vastgelegd.  Het eindgesprek vind plaats. Samen ontvangen jullie een eindverslag van zijn/haar grip op de toekomst, althans in ieder geval betreffende de doelstellingen voor werk, persoonlijke ontwikkeling en eventueel mobiliteit.

De preventieve- en reintegratie interventie is compleet inclusief erkend dossier.  

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!

Resultaat Psychologen BV

info@resultaatpsychologen.nl

www.resultaatpsychologen.com

t. +31 (0)30 227 29 87 

KvK 72775211   

 • YouTube