We pakken het met elkaar op

 

 

 

Back to Business™ is een programma waarmee je volledig controle krijgt op alle aspecten van je leven. Weet precies hoe je je toekomst wilt vormgeven, soms ‘zie’ je het oriëntatiepunt waar je je graag en met plezier op zou willen richten, minder helder. We geven je scherp zicht en dat doen we onder meer met onze unieke creatieve fotomethodiek, waarbij je werkt vanuit je visuele voorstellingsvermogen.  

We pakken het goed georganiseerd aan

Op basis van jouw verhaal stellen we een plan op om je weer volledige grip te geven op je zakelijke en privéleven. Na jouw akkoord start het programma: 

•    Sessie 1: Wat zijn je echte talenten? Wat zijn je echte gedragstrategieën? Wat zijn de echte voorwaarden voor werk- en levensflow?

•    Sessie 2: Hoe ‘zie’ jij het verleden, het heden en de toekomst? Wat is je echte levensmissie? Hoe ziet de lichte plek in jouw bos er uit?

•    Sessie 3: Hoe vertalen we jouw echte levensmissie naar doelen voor werk, privé-leven en persoonlijke ontwikkeling?

Als laatste stap coachen we je om het aangepaste business- en privé-plan daadwerkelijk te realiseren. 

 'Back to business' in wording

Samen met je coach zoek je naar de juiste acties. Met de keuzelijst van succesvol gedrag uit het verleden uit sessie 1 bepaal je welke je kunt aanpakken, waar je je medewerkers voor nodig hebt of jouw bedrijf als geheel. We geven je actieve begeleiding maar coachen je wel steeds meer om zelfstandig activiteiten uit te voeren. Je zult weer spoedig in rustiger en succesvoller vaarwater komen.  

Jouw Resultaat Psychologen coach

De Resultaat Psychologen consultant met wie jij dit traject doorloopt is een slimme hoogopgeleide professional met levenservaring. Het is zijn/haar vak om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling. Wij kennen de stations op de route van het zakelijke leven, ook als het even niet mee zit. Ze gaan uit van de voordelen van de positieve psychologie. 

Hoeveel tijd investeer je? 

Met de intake en het eindgesprek erbij bedraagt de actieve begeleiding door de Resultaat Psychologen coach 5 sessies. Iedere sessie duurt gemiddeld een dagdeel. De sessies volgen elkaar eens per week op en thuis werk je aan je leerdoelen in je eigen tempo. Deze geven je het maximaal zelfsturende vermogen wat je nastreeft. Het goede nieuws is dat je na het programma nog steeds zult verbeteren, gemiddeld met 23% (onafhankelijk gemeten). 

Interesse?

Geef je bij Resultaat Psychologen op voor het traject Back to Business™. Wij zorgen er dan voor dat de aanmelding op de juiste plaats komt. 

BtB kort & BtB lang

Resultaat Psychologen BV

info@resultaatpsychologen.nl

www.resultaatpsychologen.com

t. +31 (0)30 227 29 87 

KvK 72775211   

  • YouTube