Interventies

In ons programma-aanbod ligt een duidelijke focus op de interculturele mens. Onze preventieve of curatieve inzet is erop gericht de arbeidsprestatie te optimaliseren.Dit doen we door het programma te gekoppeld aan de taal en vooral de cultuur van de client.

De resultaten van onze interventies worden zichtbaar in een lager ziekteverzuim en verhoogde productiviteit door het beter benutten van aanwezige talenten, juist binnen de cultuurachtergronden van de cliënt. De oorsprong van de verbeteringen ligt in de verbeterde arbeidsbeleving van de medewerkers zelf en dat bereiken wij door de cliënten te bemoedigen. Onze programma’s zijn gericht op alle soorten talen, culturen, arbeid en samenwerking. Van hoogopgeleid, starters en relatief nieuw op de arbeidsmarkt tot gevestigd, wat gevorderder en voldaner.

Interculturele interventies voor de zakelijke markt

Ons team heeft de interventies samengesteld met heel veel ruimte voor interculturele invloeden, waar taal en cultuur aansluiten bij de vraag en het resultaat. Spreekt uw cliënt Nederlands, maar leeft hij tussen twee culturen in? Ons advies is om deze cliënt in te sturen voor de juiste oplossing. 

 

Wij hebben ons gebaseerd op de best scorende programma’s* van onze vaste partner SpecialistenNet Psychologie.

Niveau

Zelfwerkzaam

Resultaat

Herstel

Na effect 

Prijs

doorlooptijd

Beste prijs/

kwaliteit

Product

Getting Started™

Psychologische Zorg Plus

Creative Life Plan™

Creative Life Plan™ Plus

+

++

+++

++++

++++

++

+++

+

Gem. 73%

Gem. 73%

Gem. 73%

Gem. 95%

27%

27%

27%

5%

+

++

+++

++++

++

+

++++

++

++++

++++

++

+++

Creative Life Plan™ What's Next?*

+++

++

Gem. 95%

n.v.t

+++

++++

++

* Interventie 2de spoor 

Alle talen zijn beschikbaar hieronder een aantal mogelijkheden:

Taal/Cultuur

Turks

Pools

Engels

Duits

Frans

Spaans

Fries

Armeens

Hebreeuws/Ivriet

Nederlands

Berbers/Arabisch

Hindi

Bulgaars

Roemeens

Heeft u een andere taal/cultuur vraag? Neem even contact met ons op voor bemiddeling. Wekelijks sluiten er anderstalige psychologen aan bij Resultaat Psychologen. 

* Resultaat Psychologen heeft een licentieovereenkomst voor interventies van SpecialistenNet Psychologie. Doorontwikkeling voor de interculturele markt is toegestaan. De interventies wordt uitgevoerd onder de garantie van Resultaat Psychologen/ SpecialistenNet Psychologie.

Proef interculturele interventies

Proef Interculturele interventies

Voor een huisartsen- en apotheek praktijk in Amersfoort hebben wij een proef opgezet voor de begeleiding van mensen met een interculturele achtergrond. Drs. Candan Aydemir en drs. Eda Cevik hebben zich toegelegd op de begeleidingen in de Turkse taal en cultuur.  De successen waren verassend goed. 

Drs. Suzanne Lawro en drs. Anna Diament hebben zich gericht op de Poolse taal en cultuur. Wij hebben ervan geleerd dat de taal belangrijk is, maar de cultuur en de juiste psychodiagnostiek nog veel belangrijker zijn. Het team heeft interventies ontwikkeld die gebaseerd zijn op de hoog gewaarde programma’s van SpecialistenNet. (St. Benchmark GGZ: SNP scoort met effectiviteit plaats 5 van 118 geëvalueerde organisaties ).

 

Samenvatting van de resultaten:

 

Er zijn 75 trajecten aangemeld, bij zes daarvan heeft er geen vervolg plaatsgevonden. De interventies hebben het inzicht gegeven dat de cultuur een wezenlijk verschil maakt en dat de juiste diagnostiek moet worden toegepast. Ook Nederlandstalige cliënten met twee of meer culturele achtergronden hebben een betere klik met psychologen met dezelfde twee of meer culturele achtergronden. Een psycholoog die de Poolse taal en cultuur kent heeft een belangrijk voordeel. Uiteraard geldt dat ook voor de Turkse taal en cultuur. 

 

Toepassen van de juiste psychodiagnostiek en behandeling

 

Klinisch Psycholoog Raymond Verboom, verbonden aan onze organisaties, heeft de supervisie van de behandelingen uitgevoerd. Wij hebben voor zijn supervisie gekozen vanuit zijn ervaring met de interculturele psychodiagnostiek en behandeling.  

Onder zijn redactie is er een studie gedaan naar dit onderwerp. Dit is vastgelegd in het boek:

 

Cultuur en psychodiagnostiek - professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten

Ria Borra, Rob van Dijk en Raymond Verboom.

 

Samenvatting op Managementboek.nl:

 

‘Tal van psychodiagnostische instrumenten zijn niet gevalideerd voor etnisch-culturele minderheidsgroepen in Nederland. In dit boek, bedoeld voor de interculturele hulpverleningspraktijk, worden de problemen in de interculturele psychodiagnostiek geschetst.Er worden methoden aangereikt hoe op een professionele manier deze problemen het hoofd te bieden. Aan de hand van casuïstiek geven ervaren interculturele hulpverleners inzicht in hoe psychologische instrumenten kunnen worden toegepast op een cultuur sensitieve manier. De regulatieve cyclus wordt gebruikt als een methodisch handvat voor een zorgvuldig, systematisch en reflexief handelen in dit psychodiagnostische proces’.

 

Meer weten? Bestel het boek op managementboek.nl 

Resultaat Psychologen BV

info@resultaatpsychologen.nl

www.resultaatpsychologen.com

t. +31 (0)30 227 29 87 

KvK 72775211   

  • YouTube