Vergoedingen

Nieuwe wijze van declareren contractvrije zorg

 

Vanaf 1 mei aanstaande gaat RP het declaratie proces verleggen van RP naar de client. De reden is dat CZ (1 januari 2019) en Menzis (1 mei 2019)  geen akte van cessie meer accepteren.

 

Wat veranderd er voor U?

 

  • Vanaf 1 mei wordt per sessie gefactureerd aan de client middels PIN betaling

  • De client ontvangt via de mail binnen 5 werkdagen een factuur 

  • De tarieven zijn € 102,50 voor de GBGGZ en € 129,50 voor de SGGZ. Prijzen zijn per sessie van 60 minuten en er is geen BTW van toepassing. 

  • De client kan deze zelf declareren bij de verzekeringsmaatschappij en wordt vergoed naar rato van de door de client gekozen verzekering

 

Vragen?

 

Laat het ons weten! info@resultaatpsychologen.nl 

 

 

 

 

 

KOSTEN

 

Vergoeding & Verzekering

 

VERGOEDING

Resultaat Psychologen biedt haar cliënten een behandeling die gedeeltelijk wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat wij niet beperkt willen worden in het aantal cliënten dat we jaarlijks kunnen behandelen, kiezen wij ervoor geen contractafspraken met zorgverzekeraars aan te gaan. Dat betekent dat onze geleverde zorg als niet-gecontracteerde aanbieder niet volledig wordt vergoed.

Wij hanteren een uurtarief per sessie gebaseerd op het gemiddeld normtarief van verzekeraars. Dit tarief is inclusief directe en indirecte tijd van behandelaren.

zie hiervoor de tarieflijsten:

PDF: Zorgvergoedingen NZA tarieven 2019 Basis GGZ

PDF: Zorgvergoedingen NZA tarieven 2019 Gespecialiseerde GGZ 

Naast het raadplegen van de patiëntenadministratie kun je ook terecht op de website van Rijksoverheid. Check de website op rijksoverheid.nl

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering

 

 

TOELATING GGZ

Resultaat Psychologen is een zelfstandige zorgaanbieder. Resultaat Psychologen biedt Basis generalistische (BGGZ) en medisch specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als instelling een zogenaamde toelating te hebben. De WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) regelt deze toelatingen. Resultaat Psychologen is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22227583. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

 

TARIEVEN GGZ VAN DE NZA 

Startdatum 2017 puc.overheid.nl (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6079_22/4/)

Startdatum 2018 puc.overheid.nl (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/)

PDF: Zorgvergoedingen NZA tarieven 2019 Basis GGZ

PDF: Zorgvergoedingen NZA tarieven 2019 Gespecialiseerde GGZ 

Eigen risico

Het ‘Eigen Risico’ voor medische zorg in 2017, 2018 en 2019 bedraagt (afhankelijk van je eigen zorgpolis) minimaal € 385,-.

Criteria voor aanmelding behandeling B-GGZ of S-GGZ

  • Je hebt een kalenderleeftijd van 18 jaar of ouder.

  • Je hebt een ziektekostenverzekering.

  • Resultaat Psychologen biedt behandelingen aan in de volgende hoofddiagnose / stoornis-groepen: depressie, angst, somatoforme, persoonlijkheid, aandacht, aanpassing, pervasief, eet-  en diagnostiek.

  • Je spreekt één van de volgende talen: Nederlands, Turks, Engels, Frans, Spaans, Pools.

  • In bezit van een verwijsbrief van huisarts/POH, psychiater of medisch specialist.

  • IQ > 87

Hieronder leest u wat hierin voor u de verschillen zijn tussen basis generalistische GGZ- en de specialistische GGZ-zorg:

 

1. Basis generalistische GGZ-zorg

De basis generalistische GGZ-zorg is voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Een behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater; een vorm van e-Health; of een combinatie van gesprekken en e-Health.

 

2. Specialistische GGZ-zorg

Gespecialiseerde GGZ is er voor mensen met een tijdelijke of blijvende complexe psychische stoornis. Deze trajecten die meer zorg omvatten dan geboden kan worden vanuit de basis generalistische GGZ-zorg, worden gefactureerd aan de zorgverzekeraar in DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Een DBC houdt in dat er voor verschillende soorten psychische problematiek een vergoeding is vastgesteld door de verzekeraar, voor de zorgverlening die nodig is voor u als cliënt (bijvoorbeeld onderzoek en/of behandeling).

 

 

Hoe lees ik mijn rekening voor ggz?  PDF: Info rekening ggz

Zorgverzekeringswet vragen en antwoorden PDF: Zorgverzekeringswet GGZ​​