Werknemers onderpresteren, lopen vast of vallen helemaal uit. Is er een nieuw punt op de horizon nodig of een herweging van capaciteiten?

Het loopbaanonderzoek geeft inzicht in beroeps- en loopbaanmogelijkheden. Medewerkers én leidinggevenden ondervinden groot voordeel bij de transparantie die de uitslag van het onderzoek biedt. Vooral omdat de hoogopgeleide en objectieve psychologen met een breed palet aan onderzoeksmethoden goed onderbouwde voorstellen doen.

 

Het resultaat van een loopbaanonderzoek is een glashelder advies over de loopbaan en/of herplaatsing van een cliënt. Het biedt houvast en focus op het gebied van:

 

• het vaststellen van geschiktheid voor een bepaalde functie of bepaalde werkzaamheden,

• passende alternatieve functies en eventuele scholingsmogelijkheden,

• planning van de loopbaan- en herplaatsing mogelijkheden,

• zicht op de best passende randvoorwaarden ten aanzien van een werkcontext/functie.

 

Door middel van een intakegesprek en een onderzoek (Loopbaananker-, persoonlijkheids- en beroepsinteressetest) vind een inventarisatie plaats van het potentiële arbeidsvermogen. Het is mogelijk specifieke aspecten die van belang zijn voor het uitoefenen van de functie in het onderzoek te betrekken. Te bedenken valt aan: analytisch vermogen, commerciële vaardigheden of stressbestendigheid. In dat geval kan het uit te voeren onderzoek in overleg met de opdrachtgever worden samengesteld op basis van de vraagstelling, een functieomschrijving en/of functie eisen.

Loopbaan onderzoek (LO)​​​​​

Resultaat Psychologen BV

info@resultaatpsychologen.nl

www.resultaatpsychologen.com

t. +31 (0)30 227 29 87 

KvK 72775211   

  • YouTube