Zorgaanbod

De resultaten van onze interventies worden zichtbaar in maatschappelijke participatie en verhoogd levensgeluk door het beter benutten van aanwezige talenten. De oorsprong van de verbeteringen is de beleving van de mensen zelf en dat bereiken wij door ze te activeren. Onze programma’s zijn gericht op alle soorten problematiek en samenwerking. 

 

Meer weten: klik hier

Op al onze ondersteuning meten wij de effecten en tevredenheid op kritieke prestatie-indicatoren. Ze helpen ons onze programma’s nog verder te verbeteren.

In ons zorgaanbod ligt een duidelijke focus op mensen een waardig leven te geven. Onze inzet is erop gericht de levenssituatie te optimaliseren. Voor mens én omgeving.

B/S GGZ

Geen wachtlijst: ons landelijke netwerken van psychologen biedt basis- & specialistische GGZ aan. 

Onderzoeken

Psychologische (en psychiatrische) vraagstukken die spelen vragen om deskundig onderzoek; psychodiagnostisch, neuropsychologisch of psychiatrisch.

Back 2 Work

Zelfhulp

Met onze zelfhulp kom je gemakkelijk achter je eigen twijfels en vind je mogelijke oplossingen.

Please reload