YCL

Your Creative Life biedt kortdurende begeleiding aan medewerkers om arbeidsuitval of de kans daarop te verkleinen. Hoe concreter de hulpvraag, hoe succesvoller het programma. Daarom leren deelnemers meteen hun eigen waarden, wensen en behoeften te identificeren en waarderen. Gesteund en gestimuleerd door hun persoonlijke psycholoog (her)vinden deelnemers aan Your Creative Life weer snel hun weg in het leven.

 

Wat je doet en wie je bent moeten met elkaar in balans zijn. Daarom zoek je in het programma van Your Creative Life zelf naar je gedragsstijl, die immers de basis vormt van al je denken en handelen. Hoe beter je jezelf kent, hoe meer je je eigen leven leidt en vitaal en gelukkig bent. Bovendien vind je het gemakkelijker om je gedrag af te stemmen met de mensen om je heen; collega’s, familie en anderen. In al je dagelijkse werkzaamheden, zowel werk als privé ondervind je groot voordeel van je (herwonnen) zelfinzicht. 

 

Concreet actieplan

 

Je doet het zelf, maar niet alleen. In Your Creative Life ontwikkel je zelf een concreet en bruikbaar actieplan. En omdat je het plan zelf ontwikkelt en uitwerkt, zul je het ook goed kunnen opvolgen. Het plan maakt duidelijk wat er moet en gaat gebeuren en wie daarbij betrokken is, jij, collega’s of het bedrijf waar je werkt. Maar wat begint als een plan, wordt vanzelf een ontwikkeling; jouw ontwikkeling. En dat geeft je meer controle op je leven van dag tot dag en meer grip op de toekomst. Je hebt er meteen voordeel van én dat voordeel hou je voor de rest van je leven.

 

Kies je richting

 

Het programma bestaat uit één intake en vier sessies. In de eerste sessie werk je aan een vragenlijst die je helpt jezelf te kennen. Vanuit dat vertrekpunt werk je aan jouw individueel ontwikkelingsperspectief. Jouw persoonlijke psycholoog is een hoogopgeleide zorgprofessional met levenservaring én grote ervaring in het helpen van cliënten net zoals jij. Met die bekwaamheid motiveert hij of zij je om het programma actief te doorlopen en je steeds meer bewust te zijn van je ontwikkeling.

 

Hoeveel tijd investeer je?

 

In vier sessies aan het werk met je persoonlijke psycholoog van Resultaat Psychologen. In diezelfde weken doe je thuis ook een aantal zelfhulpoefeningen.  Je kiest samen met je psycholoog waarmee je aan jezelf werkt. Dat is dus voor elk mens verschillend. Maar net als alle andere deelnemers ben je sowieso na vijf weken een heel stuk sterker en meer opgewassen tegen wat er verder op je pad komt.

 

Interesse?

 

Geef je voor het YCL traject op bij Resultaat Psychologen. Dat kun je doen door je aan te melden via de casemanager of bedrijfsarts van jouw organisatie of rechtstreeks. Wij zorgen er dan voor dat de aanmelding op de juiste plaats komt.

Resultaat Psychologen BV

info@resultaatpsychologen.nl

www.resultaatpsychologen.com

t. +31 (0)30 227 29 87 

KvK 72775211   

  • YouTube